Sleutels Koepel verliezen functie

De oude (tweede van links) en de nieuwe sleutelbewaarders.© foto united photos/paul vreeker

John Oomkes
Haarlem

Van een plek van penitentie voor een crimineel verleden naar een toekomst gericht op kennisoverdracht. Die metamorfose van cellencomplex naar university college maakt de Haarlemse Koepel de komende jaren door. Maandagmiddag is die toekomst ingeluid door de sleuteloverdracht door gemeente Haarlem aan Stichting Panopticon.

Wat zal er een pijn, berouw en smart zijn gevoeld in de cellen van het Haarlemse huis van bewaring. Die dagen liggen met ingang van deze week na de officiële en symbolisch geladen overdracht van een dienblad vol sleutelbossen voorgoed achter de rug, al zal het symbool van die geschiedenis - de koepel zelf - pas echt een nieuwe betekenis krijgen als die voorziene toekomst eenmaal waarheid is.

De sloten zijn overigens onmiddellijk vervangen door een eenvoudiger vorm van afsluiting. Stel je voor dat een flink deel van die sleutels ooit is gekopieerd en dat onverlaten juist ongevraagd een bezoek aan het cellecomplex aan de Papentorenvest zouden willen brengen.

Voor wethouder Jeroen van Spijk (D66, belast met ruimtelijke ontwikkeling, financiën, monumenten, burgerparticiatie) heeft de teloorgang van de oorspronkelijke functie van het gevangeniscomplex meer dan een symbolische functie. ,,Ook mijn fiets is zeker twee keer gestolen, maar toch vind ik het een vorm van beschaving dat we hier aan de wieg staan van een kenniscentrum’’.

Van Spijk bedankt vooral de buurtbewoners voor hun steun en schetst dat er met de sleuteloverdracht drie van de door hem voorziene vier ’hobbels’op weg naar een university college zijn genomen: besluitvorming, financiering en de sleutels zelf. De wethouder: ,,De laatste hobbel die voor ons ligt is de feitelijke academische accreditatie zelf, maar ook die zal worden genomen nu de financiële risico’s fors zijn verkleind.’’

Dan is er muziek. Het Haarlemse vioolduo Suzanne Groot en Maria Eldering brengt Bach en Dvorak in de koepel. De 6,6 seconden durende nagalm echoot niet enkel wat was.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.