Ziekenhuis toe aan facelift

De nu gesloopte zusterflat met op de achtergrond het ziekenhuis.© Foto Henk Geist

Arthur de Mijttenaere
Haarlem

Het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk is toe aan een facelift. Over de toekomstige vernieuwing van het ziekenhuis vindt overleg plaats tussen het ziekenhuisbestuur, wethouder Jeroen van Spijk van Haarlem en corporatie Pré Wonen. Het ziekenhuis, in 1973 geopend onder de naam Elisabeth Gasthuis, is gedateerd.

Woordvoerders van zowel het Spaarne Gasthuis, de gemeente Haarlem als Pré Wonen bevestigen dat er wordt nagedacht over een uitbreiding en vernieuwing van het ziekenhuis, waarvan de indeling en de toegankelijkheid soms niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De woordvoerder van het Spaarne Gasthuis benadrukt dat het gaat om vernieuwingen ’in en om het gebied van het ziekenhuis’. Het gaat om een langlopend project, waarvan de resultaten mogelijk pas over enkele jaren zichtbaar zullen zijn.

Voor de uitbreiding is de nodige ruimte nodig. De voormalige zusterflat bij het Spaarne Gasthuis, de oude Boerhaaveflat, is gesloopt en deze ruime heeft het ziekenhuis hard nodig. Eigenaar Pré Wonen wacht bewust met plannenmakerij voor deze grond, omdat het ziekenhuis uitbreidingsplannen heeft.

Een woordvoerder van de corporatie: ,,Normaal gesproken waren we verder gegaan met dit terrein, maar we wachten af wat het ziekenhuis wil. Mogelijk wordt de grond verkocht aan het ziekenhuis of de gemeente: alles is mogelijk.’’ De woordvoerder oppert dat ook het zogeheten Belcanto-terrein (voormalige belastingkantoor) zijdelings bij de plannen wordt betrokken. Op deze plek is vooral woningbouw gepland.

De gemeente Haarlem is ook betrokken bij de plannen omdat de toekomstvisie moet passen in de stedenbouwkundige ontwikkeling van Schalkwijk. ,,Het is bekend dat het Spaarne Gasthuis wil uitbreiden’’, beaamt een gemeentelijke woordvoerder. ,,Daarover worden verkennende gesprekken gevoerd. Gekeken wordt in hoeverre zulke plannen passen in het bestemmingsplan.’’

De toekomstige bouwplannen betekenen nog meer dat Schalkwijk dé bouwput van Haarlem gaat worden. De komende jaren maakt Schalkwijk een ’revival’ mee door de metamorfose van grote delen van het stadsdeel. In het middengebied staan nu grote kantoren die deels plaats gaan maken voor nieuwbouw. Ook worden er honderden nieuwbouwwoningen aan de noordkant van het Spaarne Gasthuis gerealiseerd.

De bouwdrift is ook merkbaar in het ziekenhuis zelf. Op dit moment wordt het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk intern ingrijpend verbouwd. Op twee etages komt een Vrouw Kind Centrum waar alle ziekenhuisgeboortes vanaf oktober 2018 uit de wijde regio moeten gaan plaatsvinden.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.