Bewoners maken Haarlemse Amsterdamsevaart mooi

De Amsterdamsevaart.

De Amsterdamsevaart.

Annalaura Molducci
Haarlem

Een plan van de buurtbewoners om van de Amsterdamsevaart een mooie entree voor Haarlem te maken, moet worden uitgevoerd. Dat vindt de Haarlemse gemeenteraad.

De gemeente heeft een plan gemaakt voor het afwaarderen van de Amsterdamsevaart. Daarbij zouden er aan weerszijden rijstroken voor auto’s worden verwijderd zodat de toegangsweg smaller wordt.

De ruimte die vrij komt, kan dan door de buurt worden benut voor recreatie, zo is het idee. In de toekomst kunnen er dan mooie grachtenpanden aan een echte gracht komen. Maar zo ver is het nog niet.

Twee rijstroken

Daarom pleit de buurt er nu voor dat de leefbaarheid wordt vergroot met meer groen. De wijkraad Amsterdamse Buurten, de bewoners van de Amsterdamsevaart en de Bomenwachters willen de bestaande twee aaneengesloten rijstroken aan de noordzijde behouden en groot onderhoud plegen en de zuidelijke baan weghalen.

Zo ’ontstaat de meeste ruimte voor functioneel groen aansluitend aan de buurt’. Groen langs de rijbaan zorgt ook voor minder geluidsoverlast van auto’s.

De wijkraad wil ook ’functioneel gebruiksgroen’ met wandelpaden, moestuinen, beschutte verharde zit- en en speelplekken en op den duur een balspeelkooi, speeltoestellen en een afgeschermde hondenuitlaatruimte. Die ruimten moeten nu worden gemaakt en kunnen dan afhankelijk van het budget later worden ingericht, zegt de wijkraad.

Bloembakken

Geld voor onderhoud moet er ook zijn. De foeilelijke bloembakken die nu op de vaart zijn neergezet om auto’s te weren kunnen worden hergebruikt als stadslandbouwbakken voor de burgers. Er moeten wel wat bomen komen maar niet te veel zodat er ook zonnige plekken overblijven. Dat scheelt enorm in de onderhoudskosten, zo vindt de wijkraad.

De rand die langs het terrein van de NS loopt, moet een bosplantsoen worden met struiken. Dit sluit aan bij de huidige inrichting en ontneemt ook nog eens het gezicht op de lelijke gebouwen. Het beoogd wandelpad aan de noordzijde moet worden gewijzigd in een fietspad zodat het NS station Spaarnwoude beter bereikbaar wordt.

Ventweg

De mogelijkheid om de vaart uiteindelijk door te trekken richting stad is wel ingetekend maar hoeft van de wijkraad niet. De ventweg die er nu loopt, kan later als fietsstraat worden ingericht maar daar moet nu al in de ontwerpen rekening mee worden gehouden, vindt de wijkraad.

Op twee, mogelijk zelfs drie plaatsen, worden de stoplichten overbodig in dit plan.

Woningbouw

De gemeenteraad is het in overgrote meerderheid eens met de wijkraad en vindt dat dit plan verder moet worden uitgewerkt. Wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks) vindt het jammer dat de gemeenteraad niet alvast een richting in de drie scenario’s van de gemeente heeft gekozen. PvdA’er Moussa Aynan wilde nog weten of de wijkraad tegen de toekomstige woningbouw is. Dat is niet het geval, zei voorzitter Marcella van Vloten.

Volgens de gemeente komt er de komende tien jaar geen woningbouw in dit gedeelte van de stad. Frank Visser (CU) vindt dat onbegrijpelijk. ,,Als de gemeente niets doet, gebeurt er niets. Waarom wordt de grond niet aan de projectontwikkelaars aangeboden? Dan weten we of die geïnteresseerd zijn en hoeven we nu geen geld uit te geven.” De gemeente gaat ervan uit dat de plannen twee miljoen kosten. ,,De bewoners wachten al zo lang, dat is geen goed plan”, aldus Sikkema.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.