Raadsleden redden kwart miljoen voor arme kinderen in Haarlemmermeer

Hoofddorp

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft voorkomen dat ruim 250.000 euro aan subsidiegelden niet wordt besteed aan de bestrijding van armoede onder kinderen.

De gemeenteraadsleden Maaike Ballieux (GroenLinks) en Herman Koning (CDA) kregen een krappe meerderheid van 20 tegen 18 achter een voorstel om het subsidiegeld alsnog voor armoedebestrijding te gebruiken.

De rijksoverheid gaf Haarlemmermeer voor dit jaar 529.000 euro voor hulp aan arme kinderen in de gemeente.

Het is bekend dat er minimaal 1900 kinderen in arme gezinnen opgroeien binnen de grenzen van de poldergemeente. Maar de gemeenteraad kreeg pas in juli een voorstel voor de besteding van het geld voorgelegd.

Het college van burgemeester en wethouders opperde dat dan maar de helft van het budget nodig is en wilde de andere helft toevoegen aan de bijzondere bijstand. Dan zou het indirect ook voor de bestrijding van armoede of hulp aan minima worden gebruikt, was de gedachte van het college.

Ballieux en Koning vinden dat niet terecht. De gemeente is te laat met bestedingsplannen. B en W hadden het beleid alvast aangepast in de veronderstelling dat de gemeenteraad zou instemmen met de besteding van slechts de helft van het budget zoals B enW voorstelden. Dat gaat nu niet door.

Met hun voorstel voorkomen CDA en GroenLinks dat mensen een deel van het aan hun toegekende bedrag weer aan de gemeente moeten terugbetalen.

Meer nieuws uit Haarlemmermeer

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.