Dindag luchtmetingen bij gifsloot

De gewraakte gifsloot. foto united photos

De gewraakte gifsloot. foto united photos

Hein Flach
nieuw-vennep

De gemeente Haarlemmermeer laat vanaf vandaag intensief luchtmetingen verrichten bij de gifsloot achter de Hoofdweg ter hoogte van bedrijventerrein Noorderdreef. Dat is conform het advies van de GGD. Aanvankelijk zou dat al eerder zijn gebeurd, maar vanwege het koude voorjaar is dat uitgesteld tot vandaag. De metingen nemen een hele week in beslag.

Een maand geleden trokken omwonenden van de gifsloot aan de bel omdat de stank in de nabijheid van de sloot niet te harden was en het water een vreemde kleur had. Onderzoek naar de waterkwaliteit door Rijnland wees uit dat het water ruim twee maal de toegestane hoeveelheid vinylchloride en dichlooretheen bevat. In hoge concentraties zijn die stoffen giftig en kankerverwekkend.

Tot dusverre is het onduidelijk waar de oorzaak van de vervuiling moet worden gezocht. Doel van de luchtmetingen nu is om te onderzoeken of er sprake is van verhoogde concentraties vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in of bij de woning van Arie en Brigitte de Waart, die grenst aan de afwatering. Uit de metingen zal blijken of de emissie mogelijk gezondheidseffecten voor de bewoners heeft.

Op de vraag wat zij eigenlijk verwacht van de uitkomst van de metingen zegt Brigitte de Waart: ,,Laten we positief blijven. We weten in elk geval met wat voor stoffen de sloot verontreinigd is. De gemeente Haarlemmermeer heeft ons gezegd open kaart te willen spelen. Afgelopen donderdag hebben we een gesprek gehad met twee mensen die extra door de gemeente zijn aangesteld in deze zaak. Ze nemen behalve luchtmonsters ook nog watermonsters, om die te vergelijken met de concentraties die drie weken geleden zijn aangetroffen.''

De Waart zegt tekeningen onder ogen te hebben gehad waarop precies staat aangegeven waar op het terrein van Kvernerland precies de vervuiling is aangetroffen. ,,Was wel verrassend. Aan de andere kant, dat bedrijf zit al ruim honderd jaar op die plek. Vroeger mochten ze heel andere producten gebruiken dan tegenwoordig.''

Volgens Brigitte de Waart moeten de uitslagen van de luchtmetingen 'heel snel' bekend zijn. ,,Ze zullen de analyseresultaten vrij snel aan de gemeente melden. Dat kan al na een dag, heb ik gehoord.''

De betrokkenen wachten nog wel steeds op het door Rijnland toegezegde onderzoeksrapport van drie weken geleden.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.