Heemstede zet in op duurzaam

Lichtdimmer.

Lichtdimmer.© Foto ANP/Koen Suyk

Sjaak Smakman
Heemstede

Heemstede wil het komende jaar een flinke slinger geven aan duurzaamheid, waarbij energiebesparing, duurzame energie en enthousiasmeren van inwoners en bedrijven een belangrijke rol spelen. Detectoren die het licht automatisch uitschakelen als er niemand is, zijn een van de projecten waarmee de gemeente in eigen huis het goede voorbeeld wil geven.

Duurzaamheid stond niet heel erg hoog op de agenda van het college bij de start in 2014, maar bij het aantreden in plaats van HBB stelde D66 als eis dat daar meer aan gaat gebeuren. Om duurzaamheid in eigen huis beter tussen de oren te krijgen wordt elk raadsvoorstel tegenwoordig getoetst op duurzaamheid. Ook komt er meer geld beschikbaar, al gaat het vooralsnog niet om hele grote bedragen. Voor het komende jaar is bijna een ton beschikbaar. Het college heeft plannen voor nog eens zo’n bedrag, maar daarvoor moet nog geld worden gevonden.

In de inmiddels aangenomen nota Duurzaamheid 2016-2020 was het toepassen van grijswater (met name regenwater) voor de toiletten in het gemeentehuis opgenomen als voorbeeldproject, maar inmiddels is gebleken dat dat om technische redenen in elk geval niet overal kan. De mogelijkheden worden nog verder bekeken, maar voorlopig besteedt het college het geld daarvoor even voor slimme verlichtingsdetectie. Het te lang onnodig licht laten branden in het raadhuis kost stroom en bij de gemeente komen daar bovendien regelmatig klachten van inwoners over binnen.

Verder komen er onder meer zonnepanelen op het schaftgebouw in Groenendaal en bij de kinderboerderij en wordt het beleid voortgezet om bij vervanging van openbare verlichting led-lampen te gebruiken. In 2030 moet de gemeentelijke organisatie helemaal energieneutraal zijn. Verder wil het college een zogeheten warmteplan voor heel Heemstede gaan maken en daarbij onder meer kijken naar het terugwinnen van energie uit rioolwater, zogeheten riothermie. Het plan Slottuin wordt wat het college betreft de eerste aardgasloze wijk van Heemstede.

Het geven van voorlichting en/of aanbieden van energiescans aan inwoners, verenigingen en instellingen moet verder een grote bijdrage leveren aan energiebesparing. Tot nu toe ligt de gemeente nog op schema bij het streven om elk jaar één procent minder energie te gebruiken - inmiddels wordt er 4 procent minder energie gebruikt dan in het ijkjaar 2014 - maar vorig jaar is het energieverbruik wel wat gestegen, met name het gasverbruik. De koudere winter en de aantrekkende economie spelen daar een rol in, denkt het college.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.