Jong  en oud samen goud

Ed Brouwer

Jong is onervaren, oud is traag: dus liever geen van beiden in het bedrijf. Onzin! Een mix van leeftijden biedt juist grote voordelen. „Diversiteit zorgt dat we concurrerend blijven.”

Diversiteit op de werkvloer blijkt effectief. Naast economische en sociale winst zorgt teamsamenstelling met jonge en oudere werknemers voor continuïteit. Bovendien is kennisoverdracht vanzelfsprekender. Ouderen fungeren als mentor of coach, dragen ervaring en kennis over aan starters.

Op hun beurt inspireren nieuwkomers de ouderen. Omdat ze leergierig zijn, minder dwars misschien. Dankzij hen keert ook de oudere collega makkelijker terug in de ontwikkelmodus. Kansen voor 55-plussers zonder werk zijn geringer dan voor andere leeftijdsgroepen. Tegelijk ziet de overheid mensen graag later met pensioen gaan.

Starters

En starters hebben zo hun eigen problemen, kijk de vacatures er maar op na. Welk bedrijf biedt jongeren zonder ervaring tegenwoordig een kans? ANBO, belangenbehartiger voor senioren, start met advies- en trainingsbureau SBI de bewustwordingscampagne Jong & oud is goud!

De campagne bestaat uit onderzoek naar feiten en fabels over oudere werknemers, een bewustwordingscampagne, best practices in films en blogs en workshops voor het bedrijfsleven.

„Het beeld moet kantelen. Het is tijd dat werkgevers misplaatste oordelen over jonge en oude werknemers overboord zetten en de voordelen van diversiteit op de werkvloer gaan inzien. Dus dit blijft een onderwerp waar we ons druk over maken”, zegt Liane den Haan, directeur van ANBO.

Perspectief

„Ondanks de maatregelen die het perspectief voor oudere werknemers moeten verbeteren, gaat de voorkeur van werkgevers uit naar jong. Want vanuit die kant wordt, dat begrijp ik best, gekeken naar goedkoop. Een jonge werknemer kost inderdaad minder, maar wisselt ook sneller van baan, mist ervaring, overzicht. Oud en jong samen zorgt voor rust en continuïteit, rendement, welbevinden en commitment.”

ANBO werd in 2012 Werkgever van het Jaar, vanwege de mix in leeftijd (25 tot 71 jaar) van medewerkers. „Van elkaar leren werd door medewerkers zelf als voordeel aangevoerd. De introductie van nieuwe systemen waarmee jonge medewerkers makkelijk aan de slag gaan, liep vlot omdat zij oudere collega’s ter plekke hielpen. Tegelijk blijkt het strategisch aanvliegen van plannen juist dankzij de werkervaring van oudere collega’s soepeler te verlopen. Die hebben vaker met dat bijltje gehakt.”

Evenwichtige mix

Meer bedrijven kiezen voor een evenwichtige mix binnen teams en daarbij lijkt de branche amper van invloed. De NOS, uitvaartorganisatie Monuta, bouwbedrijf VolkerWessels, cruisewinkel.nl, Cisco en Vierstroom (ouderenzorg) werkten mee aan de campagne, om te laten zien hoe zij met leeftijdsdifferentiatie omgaan. HR-manager Martijn Jansen van VolkerWesselsBVGO-Midden Nederland ziet dat balans in leeftijd economisch voordeel oplevert.

„De loonkosten van een team zijn aantrekkelijker dankzij jongeren, tegelijkertijd blijft kwaliteit gegarandeerd door leermeesters en ervaringsdeskundigen. Diversiteit zorgt dat we concurrerend blijven.”

Angela Alberts (20) werd drie jaar door Lenie Bolleboom (60) gecoacht bij wooncentrum Morgenster in Zoetermeer. „Dit vak leer je in de praktijk. Door de ervaring van Lenie sta ik sterker in mijn schoenen, haar inbreng was onmisbaar. Wat ze me leerde, staat niet in boeken, Lenie had op elke vraag een antwoord”, zegt Angela.

Opgewekt

Lenie is blij met jonge collega’s als Angela. „Ze is blij, opgewekt. En altijd die vragen: ‘waarom doe je het zo, het protocol van school zegt iets anders?’ Dat zet mij aan het denken, je kijkt kritischer naar je handelen. Coaching betekent niet dat je de problemen oplost waar de jongere collega tegenaan loopt, ze moeten het zelf doen. Van mij leerde ze zich te verdiepen in het leven van bewoners, zodat ze begrijpt waarom iemand boos of verdrietig is. Angela heeft mij net zo goed geholpen. Met nieuwe computerprogramma’s, het formuleren van zorgplannen. Daarin is de jonge garde handiger.”

Voor meer informatie, kijk op www.jongenoudisgoud.nl

Wilt u reageren? bijlageredactie@hollandmediacombinatie.nl

Handreiking

De Radboud Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben een hulpmiddel ontwikkeld voor organisaties die zelfstandig willen werken aan een verbeterde duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Met de handreiking kunnen organisaties zelf invulling geven aan het ontwikkelen van een integraal personeelsbeleid voor duurzame inzetbaarheid.

De tool is online beschikbaar via www.handreikingdi.nl.

Feiten en fabels over oudere werknemers

Ouderen minder gemotiveerd

Onwaar. Uit recent onderzoek van Effectory blijkt dat 33 procent van de werknemers tussen 35 en 55 jaar bevlogen is. Bij 25 tot 34- jarigen is dit 31 procent, bij 64-plussers is het 56 procent.

55-plussers minder productief

Vaak onderzocht, nooit bewijs gevonden. In fysieke productieberoepen geldt zelfs het omgekeerde: ouderen zijn productiever.

Bijscholing minder zinvol voor oudere werknemers

Weinig bedrijven maken gebruik van stimuleringsmaatregelen voor oudere werknemers, zoals recht op een leven lang leren. Dat concludeert het CPB (Centraal Plan Bureau) in het onderzoek Arbeidsmarkt Ouderen. Tegelijkertijd blijken oudere werknemers over zeer specifieke kennis te beschikken. Daarmee zien jongeren (60 procent) en managers (80 procent) hen als goede mentoren.

Oudere werknemers vaker ziek

Klopt niet, zegt 80 procent van de deelnemende managers aan de ANBO-campagne. Ook TNO onderzocht dit in 2012. Werknemers van 55 tot 64 melden zich het minst vaak ziek. Wel lopen oudere werknemers een groter risico langer ziek te zijn.

55-plussers trager van begrip

Recent Duits taalonderzoek heeft aangetoond dat hersenen ‘op leeftijd’ profiteren van levenservaring. Ouderen scoorden beter in geheugentests met woordparen.

Meer nieuws uit frontpage

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.