Plan voor drempelvrije IJweg in deel Hoofddorp

De drempels in de IJweg roepen bij automobilisten veel ergernis op.© Archieffoto Bart Boele

Bart Boele
Hoofddorp

Een concreet plan om verkeersdrempels van de IJweg in Hoofddorp te verwijderen, wordt in het eerste kwartaal van 2018 voorgelegd aan de aanwonenden van de weg. Het gaat dan om het stuk IJweg tussen Leenderbos en de Bennebroekerweg.

De gemeente Haarlemmermeer wil, zoals bekend, eerst afwachten of er minder verkeer over de IJweg rijdt zolang de bussluis in de wijk Floriande, tussen de Deltaweg en de Waddenweg, is opengesteld voor autoverkeer.

PvdA-raadslid Willem Klijn heeft zo zijn vraagtekens bij het participatieproces rond de wens om verkeersdrempels van de IJweg te verwijderen. De gemeente stelde een speciaal meldpunt in waar iedereen kon aangeven welke verkeersdrempels in Haarlemmermeer overbodig zouden zijn. Verreweg de meeste meldingen kwamen binnen over het grote aantal drempels en plateaus op dit stuk IJweg.

Klijn heeft met aanwonenden van de IJweg gesproken. Zij hebben niet gereageerd bij het meldpunt en ze zijn over het algemeen zeer te spreken over de verkeersremmende werking van de vele drempels. Klijn vroeg daarop bij B en W of er soms mensen van elders hebben aangegeven dat wat hen betreft die drempels wel van de IJweg kunnen. B en W antwoorden dat melders niet verplicht waren hun adres op te geven. ,,Uit de resultaten van de enquête blijkt wel dat 71 procent van de melders heeft aangegeven dat de drempels in hun directe woonomgeving liggen.’’

Volgens Klijn is met de drempels en plateaus het doel - het verkeer remmen - bereikt. Hij vraagt zich af waarom ze dan weg zouden moeten. B en W geven toe dat de snelheid en de intensiteit van het verkeer door de drempels zijn afgenomen. Klijn zet vraagtekens bij de mate waarin de gemeente heeft overlegd rond het voornemen om drempels weg te halen.

B en W geven aan dat er op 26 juni een bijeenkomst is gehouden voor aanwonenden van de IJweg. ,,Wij hebben de wensen van de aanwezigen geïnventariseerd. Op basis hiervan en afhankelijk van de resultaten van de proefopenstelling van de bussluis Waddenweg-Deltaweg stellen wij een plan op.’’ Dat plan wordt eerst aan de aanwonenden en daarna aan de gemeenteraad voorgelegd.

Tegengeluid

Over de vele drempels en plateaus in de IJweg is al lang veel te doen. Automobilisten en raadsleden ergeren zich er aan en willen er zo veel mogelijk weghalen. Het enige tegengeluid tot nu toe is gekomen van bewoner Versteeg. Die wees afgelopen mei de gemeenteraad er op dat al die drempels en plateaus vijf jaar geleden zijn aangelegd na een uitgebreide participatieroute. ,,In de archieven moet de lijst met ruim 150 handtekeningen (en jarenlange briefwisselingen namens bewoners) te vinden zijn die aangeeft dat het IJweg probleem bij een groot aantal bewoners leeft'', aldus Versteeg. En, zegt hij: ,,Ik ga ervan uit dat u weet dat er meerdere (zeer kostbare) verkeersstudies noodzakelijk zijn geweest om tot de huidige situatie te komen.''

Inmiddels heeft de gemeente zelf weer zo’n verkeersstudie laten doen. Dit keer om te kijken of de drempels weer weg kunnen.

Meer nieuws uit HD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.