Zandvoort gaat meeuwengekrijs te lijf

Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Richard Stekelenburg
Zandvoort

Badplaats Zandvoort gaat de strijd aanbinden tegen de overlast van meeuwen. De gevleugelde krijsbeesten mogen onlosmakelijk met het Noordzeestrand en de boulevard verbonden zijn, veel inwoners van het dorp zijn de al te nadrukkelijke aanwezigheid meer dan zat.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond daarom in grote meerderheid een oproep aan de wethouder gedaan om ’alle mogelijk maatregelen te nemen om de overlast in 20/15 te kunnen bestrijden of dusdanig te beperken dat er van overlast geen sprake meer is’. Wethouder Han Cohen (OPH) heeft direct aangegeven blij te zijn met de motie. Hij was immers zelf al bezig beleid hierop te ontwikkelen.

Eerder vroegen steden als Haarlem, Leiden en Alkmaar al een ontheffing op de flora- en faunawet aan bij het ministerie, om de overlast van meeuwen tegen te gaan. Als het gaat om kustplaatsen in Zandvoort de tweede die deze strijd aangaat. Eerder zette Katwijk al die stap.

Beschermd

De bestrijding ervan is zo eenvoudig nog niet, omdat de meeuwen een beschermde vogelsoort is in Nederland. VVD-Tweede Kamerlid Heerema pleitte onlangs voor het afschaffen van die bescherming, juist om kustgemeenten meer ruimte te geven zich tegen meeuwenoverlast te weren.

Voor CDA-gemeenteraadslid Fred Kroonsberg, initiatiefnemer van de Zandvoortse motie, was dat niet de reden om met zijn oproep te komen. Hij weet eerlijk gezegd ook niet of het algemeen opheffen van die bescherming een goed idee is. ,,Daar heb ik eigenlijk helemaal niet in verdiept. Deze motie geeft gehoor aan de oproep van veel Zandvoorters die willen dat er iets gaat gebeuren’’ Te denken valt aan het verwijderen dan wel behandelen van eieren en het spannen van netten op platte daken. Ook publieksvoorlichting zou een grote rol moeten spelen.

Etenswaar

Kroonsberg: ,,Er wordt nogal wat etenswaar weggegooid, wat voor meeuwen natuurlijk wel erg aantrekkelijk is. Die afval moeten we te lijf.’’

Maar is het toch niet wat gek om de meeuw juist te bestrijden op de plaats waar hij het meest lijkt thuis te horen? Kroonsberg: ,,Bestrijden is mij een te groot woord. Het gaat me om het inperken van de overlast. Gaandeweg is er steeds meer last gekomen. Dat komt omdat er ook steeds meer meeuwen in Zandvoort zelf zijn gaan broeden. Let wel: de natuurlijke broedplaats van meeuwen is in de duinen.’’

Dat is ook de perceptie van wethouder Han Cohen. ,,Enerzijds zie je dat wij mensen het voor de meeuw wel erg aantrekkelijk maken met alle etensresten die we neergooien. Anderzijds heeft de verschuiving te maken met het duinbeheer, waarin de natuurlijk vijand van de meeuw - de vos - erg beschermd wordt.’’

Voorlichting

Los van de motie had de wethouder al afspraken met de Haarlemse ecoloog Niels van Esterik, die op korte termijn een publieksvoorlichtingsavond zal verzorgen. Een gespecialiseerd bedrijf uit Lelystad is al benaderd om te helpen bij de ontheffingsaanvraag. Cohen: ,,Ik denk dat we een goede kans maken die ontheffing van het ministerie te krijgen, en dan kunnen we de overlast gericht aanpakken.’

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.