Opgelucht over Duinpolderweg, onderzoek naar aquaduct bij Ringvaart

Hillegom, 13 juli 2018: bewoners Oosteinderrweg protesteren tegen Duinpolderweg door naar het stadhuis te varen.

Hillegom, 13 juli 2018: bewoners Oosteinderrweg protesteren tegen Duinpolderweg door naar het stadhuis te varen.© Archief

Sjaak Smakman
Den Haag

De Duinpolderweg gaat door de Oosteinderpolder tussen Hillegom en Bennebroek lopen, maar houdt ook echt op bij de Haarlemmerstraat (N208).

Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland schrapten woensdag de zogeheten ruimtelijke reservering voor een verdere doortrekking naar de N206 bij De Zilk.

Daarmee haalden PS een omstreden onderdeel uit het uiteindelijke voorstel van Geduputeerde Staten (GS).

Die kunnen nu wel aan de slag met de andere onderdelen van het plan: het doortrekken van Nieuwe Bennebroekerweg in Haarlemmermeer naar de Haarlemmerstraat, de aanleg van een noordelijke randweg om Zwaanshoek en een zuidelijke randweg bij Lisse.

Een week geleden tekende zich het schrappen van de ruimtelijke reservering al af, toen PvdA’er Metin Celik liet weten wel wat voor de zogeheten middenvariant te voelen op voorwaarde dat die reservering zou worden geschrapt en er flink wat geld zou worden gereserveerd voor betere fietsverbindingen.

Tot dat moment was de PvdA uitgesproken voorstander van doortrekken van de Weerlaan in Hillegom naar de Drie Merenweg (N205) in Haarlemmermeer.

Met de draai van de PvdA zou een meerderheid ontstaan voor de weg door de Oosteinderpolder. Naast de PvdA zat ook CU/SGP op de wip. Die had ook een voorkeur voor de Weerlaanvariant maar sprak zich veel minder stellig uit.

De twee partijen dienden woensdag een amendement in om de ruimtelijke reservering te schrappen. Belangrijkste overweging was dat zo’n reservering het gebied op slot zet: huizen worden onverkoopbaar en bedrijven kunnen niet meer uitbreiden en worden ook onverkoopbaar.

Opluchting bij de Hillegomse wethouder Anne de Jong, teleurstelling bij de bewoners van de Rooversbroekpolder in Lisse. Dat waren woensdag de eerste reacties op de uiteindelijke uitkomst van het urenlange debat over de Duinpolderweg.

De Jong is ’blij en opgelucht’. Zijn partij BBH had liever helemaal geen weg gezien. Geconfronteerd met de aanvankelijke keuze van GS voor de zuidelijke variant dwars over bedrijventerrein Horst ten Daal, zette de Hillegomse raad - met uitzondering van GroenLinks en Bloeiend Hillegom - in op de Oosteinderpolder.

De ruimtelijke reservering voor een doortrekking naar de N206 - die volgens gedeputeerde Floor Vermeulen vanwege de economische ontwikkeling en woningbouw in de Bollenstreek al over een paar jaar aan de orde zou zijn - wilde Hillegom schrappen.

De vrees dat daarmee de deur wordt opengezet voor grootschalige woningbouw in de Bollenstreek speelde daarbij een rol. Vermeulen ontkende gisteren overigens opnieuw ten stelligste dat zo’n ’geheime agenda’ bestaat.

De Jong is blij dat er een eind is gekomen aan een jarenlange discussie en wil zich nu gaan richten op een goede inpassing van de weg, samen met de provincies en buurgemeente Haarlemmermeer.

Hillegom ziet graag een aquaduct in plaats van een brug en een verdiepte aanleg om het polderlandschap zoveel mogelijk te sparen.

Daarvoor lijkt veel steun bij Provinciale Staten (PS). Vermeulen zegde toe dat bij de verdere uitwerking van de plannen een brug, een aquaduct en een aquaduct met verdiepte aanleg alle drie worden bekeken en berekend.

Een verdiepte aanleg komt overigens ook tegemoet aan een aantal bezwaren uit Zwaanshoek. PS moeten straks maar kijken hoeveel geld ze aan de passage van de Ringvaart willen besteden, zei Vermeulen.

De bewoners van de Rooversbroekpolder zijn teleurgesteld over de uitkomst, zei Annemarie Koppert na afloop.

Zij hield bij het begin van de vergadering de Statenleden nog eens voor dat nut en noodzaak van de zogeheten Poelweg nog lang niet zijn aangetoond en volgens haar en haar medebewoners heeft die 30 miljoen kostende verbinding van de Tweede Poellaan naar de oprit van de A44 bij Abbenes ook geen echte toegevoegde waarde.

Verdubbel het laatste stukje van de Leimuiderweg (N207) van de Ringvaart naar de McDonalds en neem het kruispunt met de Leidsestraat eens goed onder handen, dan doe je echt wat voor de bereikbaarheid, stelde ze.

Op dat punt krijgt ze voor een deel haar zin. Op vragen vanuit de Staten zegde Vermeulen toe dat de provincie nog een keer gaat bestuderen hoe de doorstroming op het kruispunt kan worden verbeterd.

Een paar jaar geleden legde de provincie een extra linksafstrook aan op de Leimuiderweg richting Lisse, maar stelde toen dat dat ook het enige mogelijke was.

Voor een verdubbeling van de brug en het stukje N207 op Zuid-Hollands grondgebied, waar de gemeenten Hillegom en Lisse al jaren op aandringen, voelt Vermeulen nog altijd niets, liet hij weten.

Provincie en gemeente gaan wel in overleg met de bewoners van de Rooversbroekpolder over hoe de Poelweg moet gaan lopen. Hij gaat nu dwars door de polder over een groot kassenbedrijf. ,,Volstrekt ongewenst, hier is gewoon niet over nagedacht’’, zei D66’er Ton van Rijnberk.

Hij benadrukte dat voor zijn partij ook de twijfel over nut en noodzaak voorlopig nog niet zijn weggenomen. In de verdere uitwerking van de plannen moet deze weg worden onderbouwd, liet hij weten.

Vermeulen zegde vorige week al toe dat ’varianten’ voor de Poelweg bespreekbaar zijn. Daarmee bedoelt hij dat ook echt forse verschuivingen in het nu ingetekende trace bespreekbaar zijn, verduidelijkte hij gisteren op vragen vanuit de Staten.

De plannen worden nu verder uitgewerkt in het zogeheten Interprovinciaal Inpassingsplan (IPIP). Ook voor dat plan is de uiteindelijke goedkeuring van Provinciale Staten nodig.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.