Evenement voor mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners

Jacob van der Meulen
Haarlem

Tijdens het evenement Haarlem Vergeet Je Niet wordt op 4 oktober met mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals besproken hoe de stad dementievriendelijk gemaakt kan worden.

Vanuit de gedachte Zes mensen, zes levens, zes vragen krijgen zes mensen met dementie het podium om hun wens en vraag ten aanzien van een zinvolle daginvulling voor te leggen aan het publiek en met hen op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen.

Het doel van het evenement is om mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en maatschappelijke organisaties te enthousiasmeren en met elkaar te verbinden. En zo een aanzet te geven tot de vorming van netwerken en samenwerkingsverbanden. Die richten zich op het beter afstemmen van de toegankelijkheid van de stad en het aanbod van de ondersteuning op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Speciale gast bij het evenement is professor Anne-Mei The, bekend van de sociale benadering van dementie.

De organisatie wil op het evenement graag een evenwichtige verdeling tussen de verschillende groepen: mensen met dementie en hun mantelzorgers, zorgprofessionals en maatschappelijke partijen. Bij het accepteren van de aanmeldingen wordt daarmee rekening gehouden. Opgeven kan tot en met 26 september via: www.formdesk.com/Haarlem/HaarlemVergeetJeNiet

Het evenement wordt gehouden van 13 tot 17.30 uur in Kweekcafé Haarlem, Kleverlaan 9. Het wordt georganiseerd in de Week van de Toegankelijkheid.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.