’Minder last voor bruinvis dankzij andere heipalen’

’Minder last voor bruinvis dankzij andere heipalen’
Windmolens bij Zandvoort.
© foto RONALD bakker
Amsterdam

Voordat er twee windmolenparken verrijzen in de Noordzee, moet er eerst beter naar het plan worden gekeken. Zo zou de schade voor het onderwaterleven verkleind kunnen worden. Verder zorgen de windmolens op een andere plek voor minder horizonvervuiling.

Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage MER, die het milieueffectrapport afzonderlijk heeft bestudeerd.

Er wordt gekeken waar er in de Noordzee voor de Noord-Hollandse kust twee windparken moeten komen, en onder welke voorwaarden. De commissie bekeek het plan voor zo’n 95 windmolens die er in 2023 moeten staan, aldus commissiewoordvoerder Gijs Hoevenaars. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hier uiteindelijk over beslist, heeft hij eerst de milieugevolgen van de locaties laten onderzoeken in een milieueffectenrapport. Nu heeft de commissie MER dit rapport op verzoek van de minister getoetst.

Geluiden

De commissie adviseert om de schade die de bouw van het windmolenpark heeft op het onderwaterleven te verkleinen. Bruinvissen kunnen van slag raken van het geluid van het heien en zouden zo minder gemakkelijk voedsel kunnen vinden.

Lichtere heiwerkzaamheden zijn een betere optie, denkt de commissie. In plaats van de windmolens met een grote heipaal de zeebodem in te zetten, kan dat ook met meerdere kleinere heipalen. Dit veroorzaakt minder geluid en is dus beter voor het onderwaterleven.

Ook raadt de commissie aan om nog eens kritisch naar de locaties van de parken te kijken. Door met de indeling te schuiven, kunnen de windmolens verder van de kust komen. Voordeel is dat de molens minder goed te zien zijn vanaf het land. Er is minder landschapsvervuiling.

„Wij kijken niet alleen naar het effect voor dieren, maar naar de invloed van zo’n park op bijvoorbeeld het landschap. Minder horizonvervuiling hoort hier ook bij”, aldus Hoevenaars.

Vogels

In het plan wordt al wel goed rekening gehouden met de vogels, aldus de commissie. Zo wordt er gekeken hoe de windmolens moeten staan, om niet de vliegroute van de vogels te verstoren. Als windmolens verkeerd staan, worden vogels vermalen door de turbines. Volgens de commissie wordt hier al voldoende rekening mee gehouden in het huidige MER-rapport.

De minister heeft aangegeven het advies van de MER commissie over te nemen.

Meer nieuws uit Nieuws