Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen

Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen
Schiphol

Het aantal bewoners dat ernstig hinder heeft van Schiphol, is veel sterker toegenomen dan eerder werd gedacht. Tussen 2010 en 2016 steeg dat aantal met 38 procent.

Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving in de vierde monitor Infrastructuur en Ruimte die donderdag werd gepubliceerd. De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg noemt de cijfers schokkend.

Een van de deelonderzoeken van het Planbureau gaat over de geluidhinder van Schiphol. Dan draait het uiteraard om de vliegtuigen die van en naar de luchthaven gaan. In alle wetgeving en de Milieu Effect Rapportage die momenteel wordt afgerond, wordt altijd uitgegaan van de situatie in 2004 (opening Polderbaan). Toen werden de gebieden vastgesteld rond de vijf start- en landingsbanen waar de meeste overlast is.

Uit de berekeningen blijkt nu dat het aantal gehinderden na 2004 eerst toenam, maar door de economische crisis weer daalde omdat er minder werd gevlogen. Sinds 2010 is het aantal gehinderden met 38 procent toegenomen tot 137.977, ondanks alle inspanningen om andere routes te vliegen en stillere vliegtuigen in te zetten.

Nieuwbouw

Eigenlijk is de overlast volgens het Planbureau nog groter, omdat de woningen die vanaf 2005 zijn gebouwd, nu niet worden meegeteld. Dat is indertijd zo afgesproken om te voorkomen dat de groei van de luchtvaart zou worden belemmerd door de woningbouw. Maar wanneer die nieuwe bewoners, de zogeheten spookgehinderden, wel worden meegenomen, dan is het aantal ernstig gehinderden sindsdien met 48 procent gestegen tot 155.959. Overigens gaat geluidsoverlast van vliegtuigen verder dan een lijn op de kaart: ook buiten het officiële gebied zijn ernstig gehinderden.

Daarnaast wordt altijd gekeken naar het aantal mensen dat door vliegtuigen wordt gestoord in de slaap. Hun aantal steeg tot 2006, maar daalde door de crisis. Sinds 2010 is het aantal slaapgestoorden weer aan het stijgen tot 19.732, maar ligt het nog onder het niveau van 2004. Mogelijk komt dat omdat in de nacht meer glijvluchten worden gemaakt bij landingen en dat in principe alleen de Polderbaan en Kaagbaan in de nacht worden ingezet. Verder is in de sloopzones het aantal woningen afgenomen van 121 tot 15 in 2016. Buiten deze zone is het aantal woningen de laatste jaren wel licht gegroeid.

Schokkend

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol ziet in de cijfers haar eigen gelijk bewaarheid worden. Volgens de bewoners en uit cijfers van het klachtenbureau BAS blijkt dat er juist steeds meer klachten over Schiphol komen. „Anders dan Schiphol steeds beweert is er dus helemaal geen sprake van afname van de hinder, maar een toename met bijna vijftig procent. Ook wanneer de nieuwe bewoners niet meetellen, is de stijging nog bijna dertig procent. Deze schokkende cijfers gaan een grote rol spelen bij de komende discussie over de groeimogelijkheden van Schiphol na 2020”, stellen de bewoners.

Die discussie gaat losbarsten zodra de Milieu Effect Rapportage eindelijk gereed is. Een jaar geleden kwam Schiphol al voorbarig naar buiten met de voorlopige cijfers. Daarbij werd de situatie tussen 2015 en 2020 vergeleken. Volgens Schiphol zou het aantal ernstig gehinderden juist 29 procent onder de norm zitten. Ofwel, na 2020 zou de luchthaven weer kunnen groeien. Of dat nog steeds klopt, zal later dit jaar blijken uit de opnieuw doorgerekende cijfers.

Meer nieuws uit Nieuws