Politiebureau in Heemstede wordt jarenlang een school

Het politiebureau aan de Kerklaan.© Cyclomedia

Sjaak Smakman
Heemstede

Het oude politiebureau aan de Kerklaan gaat heel lang dienst doen als tijdelijke huisvesting voor de Heemsteedse basisscholen. Het verbouwen of zelfs nieuw bouwen van de scholen gaat volgens onderwijswethouder Sjaak Struijf namelijk alles bij elkaar zestien tot twintig jaar in beslag nemen.

Het bureau staat al jaren leeg en de politie besloot het net als andere niet meer gebruikte panden te verkopen.

Net voordat het openbaar geveild zou worden, kocht de gemeente het voor de vraagprijs van zeven ton met de bedoeling het als wissellocatie te gebruiken bij de komende opknapbeurten voor de basisscholen.

Verrast

Struijf was bij een rondleiding ‘positief verrast’ over de mogelijkheden die het gebouw daarvoor biedt. Er kunnen acht lokalen in worden gemaakt, er is ruimte voor een flink schoolplein en ook de verkeersafwikkeling kan volgens hem op een goede manier.

Dit stuk van de Kerklaan is redelijk rustig met eenrichtingsverkeer, er zijn parkeerplaatsen en er kan zonder veel moeite een kiss-and-ridestrook worden gemaakt. Voor kinderen die op de fiets is de school veilig bereikbaar, denkt wethouder Annelies van der Have.

Ze benadrukt dat het de gemeente graag ouders en kinderen zoveel mogelijk op de fiets ziet komen. ,,Maar daar spelen de scholen zelf natuurlijk ook een rol in’’, aldus Van der Have.

Struijf benadrukt dat de Jacobaschool en de Icarus (ook) aan drukke wegen liggen en daar de verkeersveiligheid ook is gewaarborgd door veilige oversteekplaatsen te maken.

Om de (fiets)veiligheid te vergroten gaat de gemeente als onderdeel van het Actieplan Verkeer nog in overleg met de scholen over de aanvangstijden zodat fietsertjes wat meer buiten de spits om naar school kunnen rijden. Dat moet ook de doorstroming van het autoverkeer verbeteren.

Fasen

Met zijn acht lokalen biedt het politiebureau geen ruimte voor alle scholen. Zo zal de Molenwerf er helemaal in kunnen, maar de Nicolaas Beetsschool niet.

Maar, zegt Struijf, het is ook niet zo dat alle scholen helemaal zullen moeten verhuizen. Als er alleen verbouwd wordt, kan dat in fasen gebeuren zodat maar een deel van de leerlingen naar de Kerklaan hoeft.

Welke school wanneer aan de beurt is en wat daar precies wordt gedaan komt te staan in het zogeheten integraal huisvestingsplan. De gemeenteraad krijgt daar deze maand in beslotenheid een voorproefje van.

Struijf moet ook nog overleggen met de schoolbesturen. Begin volgend jaar denkt hij het huisvestingsplan voor goedkeuring aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.