Bezoekersparkeren centrum Haarlem valt duur uit

Max Sipkes
Haarlem

Anders dan gedacht kunnen veel bewoners van de Haarlemse binnenstad geen regeling kopen voor bezoekers die met de auto komen. Bewoners die nu proberen een bezoekersvergunning aan te vragen krijgen nul op het rekest hoewel ze dachten voor hun bezoek een regeling te kunnen treffen.

Hun bezoek zal de auto alleen op straat kwijt kunnen tegen betaling van 4,50 euro per uur.

Het gaat, zo blijkt bij navraag op het stadhuis, om die mensen die ook voor de eigen auto geen vergunning kunnen aanvragen om op straat te parkeren - bijvoorbeeld als bij de eigen woning al een parkeerplek hoort. Die mogen ook geen gebruikmaken van een bezoekersregeling.

Dit nieuws, dat sinds maandag mensen treft die via de website een bezoekersregeling willen aanvragen, valt veel mensen rauw op het dak. Ook Dick Smit van de wijkraad Vijfhoek-Raaks-Doelen sprak inmiddels bewoners die zich nu misleid voelen.

Vorig jaar adviseerden de centrumwijkraden om bij het referendum te stemmen voor invoering van de nieuwe parkeermaatregelen. Belangrijke overweging daarbij was daarbij dat bezoek op zondag gevrijwaard zou worden van hoge parkeerkosten.

Met het bezit van een bezoekersvergunning zou de auto voor een kwartje per uur op straat kunnen staan.

Nu wordt duidelijk dat honderden huishoudens hun bezoek dat voordeel niet kunnen bieden. Voor hen geldt vanaf oktober, wanneer de nieuwe regeling ingaat, het uurtarief van 4,50 euro.

,,Het lijkt op discriminatie”, zegt wijkraadsvoorzitter Smit. ,,De gemeente maakt ongefundeerd onderscheid in wie wel of geen bezoek mag ontvangen.”

Smit, die met andere centrumwijkraden in overleg gaat, is er inmiddels diep ingedoken. Hij noemt de uitvoering van de parkeerbesluiten ’heel onredelijk en niet volgens de afspraken’.

Mensen zijn vorig jaar met verkeerde informatie naar de stembus gegaan bij het referendum, vindt Smit. In de folder die de gemeente huis aan huis verspreidde staat expliciet: ’voor bewoners van de binnenstad komt een (beperkte) bezoekersregeling’.

De beperking zit hem in de tijdstippen en het aantal uren dat per jaar bezoek een parkeerkorting kan krijgen. Dat niet alle bewoners aanspraak kunnen maken op korting voor bezoekers is nergens te lezen. De wijkraad hoopt dat de gemeenteraad ingrijpt.

Lees ook: Bezoekersregel parkeren in Haarlem pakt anders uit

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.