Actieplan voor verkeer Heemstede

Heemstede

Er zijn nauwelijks mogelijkheden om het doorgaande verkeer door Heemstede te verminderen. Veel meer doorgaand verkeer door Haarlem sturen via de Spanjaardslaan naar de Schipholweg en op de lange termijn een nieuwe verbinding Kruisweg-Schalkwijk zijn de enige concrete ideeën die het college oppert in het ’actieplan verkeersdruk Heemstede’.

Al bijna een jaar is de gemeente bezig met plannen maken om de verkeersoverlast aan te pakken. Daarvoor werden ook twee bewonersavonden gehouden die veel suggesties opleverden.

De meeste ideeën waren weinig realistisch of verplaatsten de overlast gewoon naar een andere straat of wijk. Maar de gemeente staat niet helemaal met lege handen. Meer en betere fietspaden moeten inwoners verleiden om veel vaker de fiets te pakken in plaats van de auto.

Dat kan de gemeente grotendeels regelen, al is voor aantrekkelijke doorgaande fietsroutes uiteraard medewerking nodig van de buurgemeenten.

Ook meer en beter openbaar vervoer, zoals snelbussen, kunnen een bijdrage leveren aan minder autoverkeer. De uitbreiding van het aantal fietsplekken bij het station is eveneens een belangrijke schakel.

Bij de inspraakavonden werd als ’quick win’ herhaaldelijk het verplaatsen van doorgaand autoverkeer van de Lanckhorstlaan naar de Spanjaardslaan genoemd.

Daar wil het college snel wat aan gaan doen via onder meer bewegwijzering en door de Lanckhorstlaan langzamer te maken dan het alternatief door aanpassing aan de weg en een andere afstelling van de verkeerslichten.

Ook moet de aanduiding als N-weg (doorgaande regionale verbinding) van de weg af, vindt het college.

Om de overlast op de Dreef en de Cruquiusweg, de veruit drukste doorgaande weg door Heemstede, wat te verminderen, denkt het college aan het verder verbeteren van de de al bestaande groene golf.

Dat maakt het aan de ene kant aantrekkelijker om deze route te nemen, maar zorgt ook voor veel minder remmen en optrekken en dat scheelt geluid en luchtvervuiling.

Een op termijn aan te leggen nieuwe verbinding van de Kruisweg (N201) in Haarlemmermeer naar Schalkwijk moet voor daadwerkelijk minder verkeer gaan zorgen.

Daarnaast wil het Heemsteedse college dat er via bewegwijzering meer dan nu verkeer vanuit de polder richting Haarlem over de Driemerenweg (N205) en de Schipholweg naar de stad wordt gestuurd.

Tenslotte ziet het college wel wat in de suggestie om op de Cruquiusweg bij de kruising met de Javalaan een veel langere linksafstrook richting Javalaan te maken.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.