Daling uitkeringen in regio IJmond zet verder door, iets minder dan landelijk gemiddelde

Het gaat redelijk goed met de economie. Dus minder uitkeringen.
© archieffoto Hans van Weel
IJmond

De daling van het aantal WW-uitkeringen in IJmond en Zuid-Kennemerland zet door. In mei behandelde uitkeringsverstrekker UWV zes procent minder aanvragen dan een maand daarvoor en ruim acht procent minder dan een jaar geleden.

UWV zag het aantal uitkeringen in vrijwel alle sectoren afnemen. Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen gold dat ook voor de horeca, detailhandel en uitzendbedrijven. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 6,3 procent en kwam uit op 249.568.

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt zich in de loop van dit en volgend jaar gaat herstellen van de coronacrisis. In 2021 neemt het aantal gewerkte uren toe met 2 procent. Het herstel van het aantal banen is naar verwachting in 2022 zichtbaar, met een groei van 1,3 procent, zo blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2021-2022.

Landelijk neemt het aantal banen van werknemers in 2021 waarschijnlijk licht af (0,2 procent). Per regio lopen de ontwikkelingen uiteen. Waar in Noord-Holland Noord groei noch krimp wordt verwacht, voorspelt UWV een krimp van het aantal werknemersbanen in Zaanstreek-Waterland (-0,5 procent) en IJmond en Zuid-Kennemerland met -0,9 procent.

Voor volgend jaar wordt in het openbaar bestuur rekening gehouden met een banenkrimp, deels omdat overheidsuitgaven worden teruggebracht.

De horeca herstelt voorzichtig door de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf eind april 2021. Voor dit jaar wordt een minder grote banenkrimp verwacht dan in 2020.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.