CBS: vorig jaar gemiddeld vijf zelfdodingen per dag

Vorig jaar maakten 1825 Nederlanders een einde aan hun leven, gemiddeld vijf per dag. Het ging om 1229 mannen en 596 vrouwen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau is het aantal zelfdodingen de afgelopen drie jaar stabiel. Omgerekend per 100.000 inwoners bedraagt het aantal zelfdodingen nu 10,5. Begin jaren tachtig was het dit het hoogst (14,7 per 100.000 mensen in 1984) en in 2007 het laagst met 8,4 per 100.000 inwoners.

"Sinds het begin van de jaren negentig overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfdoding. Het aantal mensen dat uit het leven stapt is onder vijftigers het hoogst, zowel bij mannen als vrouwen", constateert het CBS. In deze leeftijdsgroep nam het aantal zelfmoorden bij mannen toe van 263 in 2019 naar 276 vorig jaar. In 2019 maakten 136 vrouwen van in de vijftig een einde aan hun leven, in 2020 waren dat er 132.

Afgelopen jaar maakten 62 jongeren tot 20 jaar een einde aan hun leven. Het jaar ervoor waren dat er 67. Onder jongens nam het aantal zelfdodingen af van 43 naar 35, bij meisjes nam het juist toe van 24 naar 27.

Het aantal 70-plussers dat uit het leven stapte is de afgelopen jaren toegenomen van 285 in 2018 naar 331 in 2020.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.