Premium

Telkens sloeg de pest weer toe: In 1574 stierven Haarlemmers ’zonder ophouden’

Landschap met aan de pest lijdende figuren
© Ets van Jan Luyken, 1691

Over het jaar na het Beleg, 1574, verhaalt Willem Verwer, een man uit een vooraanstaande familie, hoe het na Pasen ’beghon te sterven binnen Haerlem zonder ophouden…

Even verderop schrijft hij dat de Cellenbroeders 3.555 doden begroeven. Die kloosterorde legde zich toe op het begraven van slachtoffers van besmettelijke ziekten. Dat de broeders het druk hadden, wijst op een epidemie.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.