Nova College in Hoofddorp start nieuwe opleiding voor bewegen, kinderopvang en onderwijs

De opleiding is een ’cross-over’ van Welzijn en CIOS.
© eigen foto
Hoofddorp

Het Nova College in Hoofddorp start in september met een nieuwe driejarige mbo 4 opleiding voor wie sportief is en wil leren werken met kinderen van nul tot dertien jaar: Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen.

Het is een ’cross-over’ van Welzijn en CIOS. In deze opleiding leren studenten creatief, sportief en flexibel inspelen op de wensen en behoeften van kinderen. Daarmee kunnen zij aan de slag in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het basisonderwijs of in integrale kind centra (ikc), vensterscholen of brede scholen.

Organisaties voor kinderopvang en scholen hebben behoefte aan medewerkers die kinderen lesgeven op een manier waarmee zij hun leer-, beweeg- en ontwikkelingsmogelijkheden ontwikkelen. Tijdens de opleiding kunnen studenten bovendien keuzedelen van het CIOS volgen, waarmee ze – al of niet naast hun werk in de kinderopvang of het onderwijs - kunnen gaan lesgeven bij bijvoorbeeld een sportvereniging of buurtsportwerk.

Wie belangstelling heeft voor de opleiding Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen op het Nova College in Hoofddorp is welkom tijdens het online Open huis op 4 februari van 18.00 tot 21.00 uur. Zie voor oor meer informatie en aanmelden: novacollege.nl.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.