Premium

Ook in een auto dringt anti-abortusagressie door, stelt de Bloemenhovekliniek

Anti-abortusdemonstrant, gefotografeerd vanuit de Bloemenhovekliniek.
Haarlem

De directie van de Bloemenhovekliniek blijft pleiten voor een flinke bufferzone.

Burgemeester Jos Wienen onderschat volgens de Bloemenhovekliniek het effect dat demonstranten kunnen hebben op bezoeksters van de kliniek, ook al staan ze straks ’opgesloten’ in een demonstratievak.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.