Gemeente in gesprek met cultuursector over cultuurplan 2022-2028. ’De kwaliteit van cultuur in Haarlem is hoog en moeten we blijven stimuleren’

Wethouder Marie-Thérèse Meijs
© Publiciteitsfoto
Haarlem

De cultuursector zit in zwaar weer tijdens de coronapandemie maar ondanks dat kijkt de gemeente Haarlem vooruit. In gesprekken met vertegenwoordigers uit de sector wordt voorzichtig toegewerkt naar een nieuw Haarlems Cultuurplan voor 2022-2028.

Vlak voor de kerstvakantie ging wethouder Marie-Thérèse Meijs (GroenLinks) in gesprek met 26 woordvoerders van de Haarlemse podia, theaters, musea en kunstenaars over hun visie op het culturele landschap van Haarlem in 2028. Eind 2020 is ook een enquête over dit onderwerp aan het Digipanel van Haarlem gestuurd.

Juist in deze voor de cultuursector op z’n zachtst gezegd lastige tijden is het volgens Meijs van belang om te werken aan een langetermijnvisie op kunst en cultuur in Haarlem. ,,De kwaliteit van cultuur in Haarlem is hoog en moeten we blijven stimuleren.’’ De gemeente zoekt naar dwarsverbanden tussen verschillende sectoren. ,,Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen en willen we nog toegankelijker maken.’’

Het gesprek van eind vorig jaar wordt gevolgd door nog een aantal sessies en interviews met de culturele, creatieve, educatieve en maatschappelijke sectoren van Haarlem. Hierin komen de ambities aan de orde die de gemeenteraad in het coalitieprogramma heeft vastgesteld. Zo moeten kunst en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen, moeten er broedplaatsen en ateliers worden gecreëerd, is het belangrijk dat er meer cultuureducatie komt en moeten er meer dwarsverbanden worden gelegd tussen cultuur, zorg en welzijn.

Subsidieafspraken

In het uiteindelijke cultuurplan komen de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector te staan. Deze worden vervolgens uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor 2022-2024. Die uitvoeringsagenda vormt de basis van de subsidieafspraken met de culturele instellingen voor deze periode. De startnotitie Cultuurplan 2022-2208 is te lezen op www.haarlem.nl/cultuurplan. Hier verschijnen binnenkort ook de resultaten uit de enquête die is voorgelegd is aan het Digipanel.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.