Kamer wil onderzoek naar stemmen in de buitenlucht

Het kabinet moet onderzoeken of er bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer ook in de buitenlucht gestemd kan worden. Een motie van die strekking van de Partij voor de Dieren kreeg donderdag unanieme steun in de Tweede Kamer.

Volgens de Kamer is de kans op besmetting met het coronavirus in de buitenlucht kleiner dan in binnenruimtes. Het kabinet onderzoekt momenteel al of drive-through stembureaus mogelijk zijn bij de verkiezingen in maart.

Omdat er op drie dagen gestemd kan worden, wil de Kamer ook dat tussentijdse exitpolls zoveel mogelijk worden beperkt. Zo moet beïnvloeding worden voorkomen. Het kabinet moet hierover afspraken maken met de opiniepeilers. Een motie hierover van DENK kreeg een meerderheid.

Er zijn al een reeks bijzondere maatregelen genomen om de verkiezingen door te laten gaan. Naast de extra stemdagen mogen de ruim twee miljoen mensen van 70 jaar en ouder per post stemmen. Verder mogen mensen drie volmachtstemmen uitbrengen, in plaats van de gebruikelijke twee.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.