Noord-Holland stopt met adverteren; kennisgevingen komen alleen nog op internet

Mededelingen en kennisgevingen van de provincie worden alleen nog digitaal gepubliceerd.
Haarlem

Advertenties van de provincie gaan Noord-Hollanders niet meer onder ogen komen in huis-aan-huisbladen en regionale kranten. De provincie wil kennisgevingen en mededelingen zoveel mogelijk langs digitale weg publiceren.

Gedeputeerde Staten hebben besloten te stoppen met adverteren en stelden een nieuwe verordening vast. Als die in werking is getreden, kunnen berichten uitsluitend worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Noord-Hollanders kunnen zich bij deze site aanmelden om automatisch e-mails te ontvangen met berichten van de provincie over hun buurt. Hierdoor zullen de inwoners gemakkelijker worden bereikt. De media in de provincie gaan hierdoor dus inkomsten mislopen. Een troost: GS besloot ook de inwoners van Noord-Holland te informeren via een mediacampagne via de regionale bladen en internet. Niet helemaal de laatste kans om nog wat geld in het laatje te krijgen van de provincie. Alleen als er een wettelijke plicht voor bestaat, laat de provincie in het vervolg nog advertenties opmaken.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.