Republikeinen vragen Hooggerechtshof om ingrijpen in Pennsylvania

Een aantal Republikeinse hoofdaanklagers van afzonderlijke Amerikaanse staten heeft het Hooggerechtshof gevraagd om een streep te zetten door een oordeel van een lagere rechtbank waardoor de deadline voor het tellen van later binnengekomen poststemmen in de staat Pennsylvania werd verlengd. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden werd zaterdag door de vooraanstaande Amerikaanse media tot winnaar uitgeroepen toen was gebleken dat de overwinning in de cruciale swing state hem niet meer kan ontgaan.

In afzonderlijke ingediende stukken, stellen de hoofdaanklagers van onder meer Missouri, Texas, Louisiana en Ohio dat het landelijke Hooggerechtshof met terugwerkende kracht moet verbieden dat Pennsylvania stemmen meetelt die waren verzonden op verkiezingsdag maar tot drie dagen daarna werden bezorgd door de overbelaste US Postal Service.

President Donald Trump en zijn Republikeinse bondgenoten voeren een juridische strijd om de verkiezingsuitslag aan te vechten. Deskundigen hebben gesteld dat de zaken die de Trump-campagne aanvoert een beperkte reikwijdte hebben en de uiteindelijke uitslag waarschijnlijk niet zullen veranderen.

"Het Hooggerechtshof van Pennsylvania is zijn grondwettelijke bevoegdheden te buiten gegaan en heeft de bevoegdheden van de wetgevende macht in Pennsylvania niet gerespecteerd", schrijft de hoofdaanklager van Missouri. Hoewel beweringen dat stemmen per post fraude in de hand zou werken op geen enkel bewijs gestoeld zijn, en er geen bewijs is dat er bij de verkiezingen fraude is gepleegd, stelde de hoofdaanklager dat de kans op fraude groter is geworden als gevolg van de verlengde deadline voor het binnenkomen van briefstemmen.

De autoriteiten in Pennsylvania hadden de lokale verkiezingsfunctionarissen al opgedragen om de briefstemmen die na verkiezingsdag nog bezorgd werden apart te leggen, in het geval dat de verlengde deadline succesvol zou worden aangevochten. Samuel Alito, een van de rechters van het Hooggerechtshof in Washington, beval vrijdag hetzelfde.

Zelfs als de Republikeinse hoofdaanklagers bij het Hooggerechtshof hun zin krijgen, brengt dat waarschijnlijk geen verandering in de uiteindelijke verkiezingsuitslag. De autoriteiten in Pennsylvania hebben aangegeven dat de briefstemmen die na 3 november bij de stemmentellers zijn bezorgd, slechts een fractie uitmaken van het totale aantal briefstemmen.

Meer nieuws uit Buitenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.