Waar bouwt Haarlem de ’aso-huizen’? Geheime zoektocht naar twee rustige locaties om woningen voor overlastbezorgers te plaatsen bijna klaar

Skaeve Huse in Velserbroek.
© Archieffoto
Haarlem

Haarlem zoekt twee rustige locaties om hardnekkig verslaafden en overlastbezorgers te laten wonen. Van de zestig opties zijn er nu nog vier plekken in de race. Waar precies, dat is nog geheim.

Aankomende of volgende week verwacht het college van B en W Haarlemse wijkraden en bewoners te informeren die misschien woningen voor ’antisocialen’ of hardnekkig verslaafden in hun omgeving krijgen. De gemeente is al anderhalf jaar bezig een geschikte woonplek voor deze lastig te plaatsen burgers te vinden.

Tijdens de raadsvergadering donderdag ging deze zoektocht een van de laatste fases in: er werden vier locaties vastgesteld waarvan er twee bebouwd zullen worden.

Het begon in 2016. Toen stelde de gemeente zichzelf de ambitie om te voorzien in ’de dringende behoefte aan woningen voor langdurig zorgafhankelijke, lastige bewoners’.

Want wat doe je als stad met hardnekkige drank- en drugsverslaafden die niet voor zichzelf kunnen zorgen en ook nog eens veel overlast bezorgen? Op een afgelegen locatie een speciaal voor hen bestemde Domus(plus)-opvang bouwen, besloot het college in 2019.

En wat te doen met mensen die wél voor zichzelf kunnen zorgen, maar die zo asociaal zijn (ze veroorzaken bijvoorbeeld geluidsoverlast of hebben extreme verzamelwoede) dat ze steeds uit woningen worden gezet? Ook hiervoor kwam een oplossing. Op een - andere - afgelegen plek skaeve huse bouwen: eenvoudige zelfstandige woningen voor mensen die vaak met handhaving in aanraking komen.

En zo zijn het college en de raad nu al maanden aan het zoeken naar twee geschikte locaties. Eén voor de Domus(plus) opvanglocatie waar vierentwintig hardnekkig verslaafden kunnen wonen. En één voor zes skaeve huse.

De zoektocht begon met een lijst van zestig potentiële locaties en een eisenlijst met daarop dingen als: ’minimaal honderd meter van bewoning’ en ’niet in een natuurgebied of verbindingszone’. De plekken bleven geheim om onrust te voorkomen. Na onderzoek vielen veel plekken af, totdat er nu nog vier over zijn. Bij het verdere onderzoek worden omwonenden en wijkraden betrokken. De uiteindelijke locaties worden in komende februari of maart vastgesteld.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.