Premium

IJmuiden wordt proeftuin voor GGZ-experts in wijkteams, mensen met psychische problemen beter ondersteunen

Met journalist en activist Charlotte Bouwman voorop pleitten demonstranten op suïcidepreventiedag in het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor betere hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg. Bouwman bivakkeerde eerder dit jaar ook enige tijd bij het ministerie om aandacht te vragen voor haar problematiek en die van de tekorten in de ggz.
© Foto ANP/Koen van Weel
IJmuiden

Om inwoners van Velsen ’met psychiatrische problematiek’ beter te kunnen ondersteunen, is er meer ’GGZ-expertise’ in de wijk nodig. Daarom voegt de gemeente GGZ-experts toe aan de sociaal wijkteams in IJmuiden. In eerste instantie voor een pilot.

De proef is bedoeld voor anderhalf jaar, tot en met 31 december 2021. Voor dit jaar financiert de gemeente Velsen de kosten uit de lopende begroting. Voor 2021 is geld beschikbaar van het Rijk, voortvloeiend uit het ’hoofdlijnenakkoord GGZ’, dat Den Haag met alle Nederlandse gemeenten afsloot. ,,Een van de speerpunten uit dat akkoord is de aansluiting van GGZ-expertise bij het wijknetwerk’’, motiveren B en W van Velsen hun proefproject.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.