Drie stadsbouwmeesters met elkaar in gesprek in ABC

HAARLEM - Drie (oud)stadsbouwmeesters gaan zondagmiddag in het ABC Architectuurcentum in Haarlem met elkaar in gesprek over ruimtelijke kwaliteit. Aan het woord komen Siem Schaafsma (voormalig gemeente-architect Velsen), Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Joop Slangen (‘polderarchitect’ Haarlemmermeer).

Door Henk Geist - 22-9-2016, 18:41 (Update 22-9-2016, 18:41)

Het debat vormt de afsluiting van de tentoonstelling Gemeente-architecten van Velsen 1902-1998. Het gesprek spitst zich toe op de rol en betekenis van stadsbouwmeesters voor het ‘bewaken van ruimtelijke kwaliteit’. Wat kunnen en wat willen zij? Wat kan hun rol in de toekomst zijn?

Wie zijn de bewakers van de ruimtelijke kwaliteit in de toekomst? Dat is de centrale vraag nu de rijksoverheid zich steeds verder terugtrekt uit het ruimtelijk domein en de omgevingswet, het instrumentarium van de gemeente om de ruimtelijke inrichting te beïnvloeden, gaat veranderen.

,,Gaat de gemeente nu de rol van de rijksoverheid overnemen?’’, stelt het ABC in zijn aankondiging. ,,Wie zorgt er voor de visievorming, kwaliteitsbewaking en in- en externe coördinatie van vakdisciplines? Wie geeft richting aan de positionering van bijvoorbeeld Haarlem en omliggende gemeenten in relatie tot ontwikkelingen in de regio zoals Metropoolregio Amsterdam en de ruimtelijke gevolgen daarvan? Is er met het oog op deze ontwikkelingen behoefte aan een stadsarchitect en –bouwmeester of vergelijkbare functies?’’

Aanvang 15.00 uur, entree 5 euro. Het ABC Architectuurcentrum is te vinden aan het Groot Heiligland 47.Reageren

Reageer op dit artikel

Draag bij aan dit artikel
Stuur een tip
Stuur een video
Stuur een afbeelding
Zoek een serieuze relatie in jouw omgeving
Stelling

Vervroeg de verkiezingen

Als de algemene politieke beschouwingen dit jaar iets duidelijk hebben gemaakt, is het wel dat de verkiezingscampagnes al zijn begonnen. Zelden ging het in de debatten over de inhoud van de plannen van het kabinet. Wel werd er gediscussieerd over wat de premier in het tv-programma Zomergasten had gezegd. Omdat daadkrachtig besturen er niet in zit in verkiezingstijd, zou het goed zijn als het advies van Hans Wiegel wordt opgevolgd. Vervroeg de verkiezingen met enkele maanden. Des te sneller wordt er weer gewoon geregeerd.

Stelling
Stelling

Fietsersbond heeft te veel invloed in Haarlem

Voorzitter Jaap Moerman van de Fietsersbond in Haarlem stapte op omdat hij vindt dat de gemeente niet naar de belangenorganisatie luistert en zich niet aan haar eigen beleid houdt. Wethouder Sikkema van verkeer vindt echter dat de Fietsersbond vooral boos is, zij mist reflectie en hoort alleen maar wat er fout gaat. Niet je zin krijgen is wat anders dan niet gehoord worden, stelt Sikkema. Ze heeft gelijk, want de Fietsersbond heeft te veel invloed in Haarlem.

Stelling

Zorgvraag van de week
Peter Borst
Beddenspecialist
Borst Bedden
Thema van de week: nachtrust in vakantietijd
Lees verder